#WAAROM

Met Contentvisie geef je inhoud aan je (online) communicatie vanuit je eigen organisatie. Dat begint met het leren kennen van je organisaties. Met een gestructureerde aanpak brengen we de identiteit van de organisatie in kaart. Met diepte interviews komen we achter het imago en we maken een Customer Journey. Hieruit voort vloeit een concreet advies en plan van aanpak. Bij de uitvoering van het plan bieden we ondersteuning in de vorm van trainingen voor medewerkers over het gebruik van Social Media etc. Met jullie eigen doelen als uitgangspunt en samen achter de computer: Hands on.

#HOE

We beginnen met luisteren en een kop koffie. We luisteren naar jullie verhaal, jullie probleem of je uitdaging. Net als in de ‘nieuwe communicatie’, houden we van een open en transparant gesprek, waarbij luisteren het startpunt is van de dialoog. Dan doen we een voorstel voor een oplossing vanuit Contentvisie. Of, als de oplossing niet bij ons ligt, een voorstel voor een samenwerking met Internetvisie, of we delen een contact uit ons netwerk

#WIE

Contentvisie bestaat uit Karin Garritsen, Norbert Berns en Gerard Russchen. Samen zagen wij veel onbenutte kansen binnen online, social media en content strategie voor het MKB in de Achterhoek. Norbert vanuit zijn verleden bij de Rabobank, Gerard als directeur van A&M Impact en Karin vanuit haar functie als praktijkcoördinator en Hoofddocent Communicatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Individueel konden wij hiervoor geen oplossing bieden, maar door onze kennis en netwerken te delen, kunnen we een verschil maken bij deze bedrijven

Wat we doen

Strategie & positionering

“We moeten iets met social media”, of “We moeten een nieuwe website”. Deze uitspraken horen we vaak. Maar is dat wel zo? Heeft je doelgroep behoefte aan jouw aanwezigheid op social media? Kijkt je doelgroep wel op de website, of zijn ze actief op heel andere platformen? Contentvisie doet onderzoek naar de behoeften van de doelgroep en past daar de online strategie, positionering en middelen inzet op aan. Zo sla je de plank nooit mis.

Content planning

Als de strategie bepaald is brengen we in kaart op welk moment de doelgroep behoefte heeft aan welke informatie. Deze inhoud, oftewel content, is cruciaal in het contact met je doelgroep. Contentvisie maakt een globale content planning naar aanleiding van het advies. Zo krijg je inzicht in de activiteiten online over een langere periode, en kom je niet voor verrassingen te staan. 

Social media

Online communicatie heeft niet alleen meer betrekking op je website. Het gaat tegenwoordig veel verder dan dat. Contentvisie neemt in haar advies altijd social media gebruik en inzet mee. Social media is meer dan alleen Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij kijken verder en zijn creatief in het bedenken van content. 

Training & coaching

Met een advies is niet meteen alles opgelost. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Wie gaat dit intern uitvoeren, en kunnen mijn mensen dat eigenlijk wel? Contentvisie blijft in beeld na het opleveren van een advies. We trainen medewerkers zodat het advies ook daadwerkelijk, en goed, wordt uitgevoerd. Tevens blijven we beschikbaar voor vragen na de training. Geen medewerkers in dienst die het advies kunnen uitvoeren? Contentvisie kan ook de uitvoer op zich nemen.

Wij werken onder andere voor

Ons team

Contentvisie headquarters

Headquarters

Koopmanslaan 29

Tel: 0314-463543

E-mail: info@contentvisie.nl