Om aan onze producten en diensten te komen gaan we steeds meer af op de verhalen en aanbevelingen van ons netwerk. Netwerken ontstaan omdat we ons veilig willen voelen en een open en eerlijk aanbod willen. Dat is onder meer een reactie op de grote hoeveelheid informatie en reclame die er op ons afkomt. We willen ons beschermen tegen die overvloedige hoeveelheid commerciële en niet-commerciële informatie. We verkiezen daarin steeds vaker gesloten informatiesystemen en netwerken zoals WhatsApp en Snapchat boven open netwerken als Facebook. Waar we nu als bedrijf nog betaald zichtbaar kunnen zijn in openbare netwerken, zal dat in de toekomst steeds moeilijker worden.

De gesloten netwerken zijn steeds belangrijker voor het delen en aanbevelen van je merk. Het delen van links en content via gesloten netwerken noemen we dark social. Zoals je kunt zien in onderstaand figuur, wordt 84 procent van de online gedeelde content via dark social gedeeld.

Het blijft dus erg belangrijk om relevante, waardevolle content beschikbaar te stellen die makkelijk gedeeld kan worden door derden, maar wat ermee gebeurt, wordt steeds minder zichtbaar en openbaar. Het probleem van dark social is dat je moeilijk kunt zien wat er gebeurt. Dit is ook een grote uitdaging voor de monitoring tools die alleen een beeld kunnen geven van je merk, de influencers en de touchpoints, als het in openbare netwerken wordt gedeeld. Het positieve ervan is dat aanbevelingen die een-op-een worden gegeven (mond-tot-mond) meer effect hebben dan aanbevelingen die openbaar met een groot publiek worden gedeeld. Eigenlijk weten we het al heel lang. Voor het digitale en online netwerk, bestond natuurlijk al het offline netwerk. Ook daar kunnen we weinig resultaten van meten, maar we kunnen de gesprekken wel beïnvloeden. Wellicht zijn de goede offline netwerkers wel de beste adviseurs als je wilt weten hoe om te gaan met dark social. Je kunt lid worden, uitgenodigd worden, of een ambassadeur hebben in het netwerk die je helpt om jouw verhaal te vertellen.  En bij dat verhaal begint het.

Het is voor te toekomst erg belangrijk dat je als merk weet wat je kernboodschap is en dat ook al je medewerkers en klanten dit weten, zodat ze dit in hun eigen gesloten netwerken kunnen delen.