De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Meer berichten, sneller reageren en de continue haast, waarmee we moeten communiceren. Waar de generatie van 30 plus nog het gevoel heeft dat we alle berichten moeten lezen, is de generatie daaronder veel selectiever. Zij kunnen de informatie overload beter aan, omdat ze de vluchtigheid van berichten hebben omarmt en beter kunnen selecteren. Facebook speelt hier bijvoorbeeld op in met een Snapchat-achtige Message dienst die ze nu in Frankrijk uit proberen. Hiermee verdwijnen oude berichten na een uur, omdat het door de jongere generatie alleen maar als ballast wordt ervaren en toch niet meer wordt gelezen. De ‘tijdlijn’ van hun communicatiemiddelen is zo groot, dat ze alleen het stukje zien, wat op het moment van kijken actueel is. Als ze achteraf iets terug willen zoeken, gaat dit vaak om informatieve content, die geplaatst is op een internetsite of blog. Berichten met entertainment als doel, mogen na een uur verdwijnen. Bovendien komen berichten met relevantie content toch wel weer opnieuw langs als mensen uit hun netwerk het relevant vinden (en dus zij ook) en het wederom delen

De vraag is: wat is nog het effect van al die vluchtige korte berichten? Die verandert. Het gaat bij dit soort korte berichten op Social Media met name om het beïnvloeden van de emotie en associaties die we hebben met een merk of persoon.

Op Marketingfacts stond hierover een interessant artikel, wat wees op de onbewuste beïnvloeding van korte berichten op onze emotie. De auteur Dion van der Vaaart verwijst hierbij naar een onderzoek van USC, University of California, (Ferrara E, Yang Z [2015] – Measuring Emotional Contagion in Social Media) waarbij wordt aangetoond dat mensen de emotie overnemen van de berichten die men leest. Dit zou een onderbouwing voor het principe van Priming kunnen zijn, waarbij wij associaties en een gevoel vormen bij merken en namen. Als merk wil je natuurlijk dat deze associaties positief zijn. Als jouw doelgroep vervolgens met je merk in aanraking komt, zal het onbewust een positief gevoel hebben. Sterker nog, al weet je doelgroep niet meer dat hij of zij je merk ooit heeft gezien, toch kan het de positieve associatie oproepen bij jouw merk als dit onbewust voorbij is gekomen in een bericht op Social Media.

De communicatie verandert, maar de informatiebehoefte blijft. Organisaties zullen bewuster relevante informatie moeten geven. Dus geen lappen tekst als het om een snelle indruk gaat of kort nieuwsbericht. Maar juist wel duidelijke uitgebreide informatie als de lezer een bewuste keuze voor verdieping heeft gemaakt. We moeten dus meer weten van onze doelgroep en hun behoefte aan content, voor we een Contentplan kunnen maken.