Bij Contentvisie lijkt de zomervakantie alweer eeuwen geleden. We hebben genoten van de Hollandse zomer op verschillende plekken door het land: Ameland, Terschelling, Harlingen, Edam, Zeeland, Bergen aan Zee en natuurlijk ook het heerlijke Hintergarten. Uitgewaaid, opgeladen en met een frisse blik zijn we gestart vanaf ons kantoor in Doetinchem.

Zoals we voor de vakantie in onze blog al aangaven, gebruiken wij de zomervakantie ook als een moment van bezinning. Wat gebruikelijk is om in december te doen, het maken van goede voornemens, kan natuurlijk ook prima in de zomer, of op een ander willekeurig moment van het jaar: the time is now! Na de lockdown leende de zomervakantie zich er uitermate voor om het moment te pakken en te reflecteren op wat is geweest en vooruit te kijken op wat ons te doen staat om de doelen die we willen halen te bereiken. Niet wetende wat ons nog te wachten stond en staat. Het Coronavirus is nog lang niet verslagen en het stellen van doelen maakt het lastiger als je niet weet waar we met zijn allen aan toe zijn de komende tijd. Toch willen wij je inspireren om aan de slag te gaan met het stellen van doelen en aan de slag te gaan met de contentstrategie.

Grote en kleine doelen en dromen
Wanneer wij een zakelijk-DNA-traject starten met een opdrachtgever, zitten wij als eerst met de directie en/of het management om tafel. Zij zijn bezig met de toekomst: waar willen we met de organisatie naartoe? Een van de laatste onderdelen van deze DNA-sessie is het brainstormen over doelen die zij hebben voor de toekomst. We vragen om grootst te dromen, zonder grenzen of belemmeringen. Wat zijn de ambities over een jaar of vijf? Deze informatie hebben wij nodig om de organisatiedoelen te bepalen en af te stemmen op de gewenste situatie van de opdrachtgever.

Wij vragen de deelnemers altijd om groots te dromen, zonder financiële of logistieke belemmeringen. Wij zien vaak dat wij nuchtere Hollanders lacherig doen over dromen die absoluut niet realistisch lijken zijn. Maar zoals mijn moeder altijd zegt: ‘het verlangen naar iets is beter dan het hebben van iets’. Je moet immer altijd blijven dromen en altijd iets te wensen hebben. Doelen stel je om je te helpen bij het behalen van de gewenste resultaten. Want als je niet weet wat je het komende jaar nog wilt bereiken met je organisatie, marketing of communicatie, waar begin je dan en welke richting ga je dan op? Begin met het stellen van doelen die in je opkomen, zonder daarbij na te denken of het organisatiedoelen of marketing- of communicatie doelen zijn. Wij horen in onze sessies alle doelen door elkaar, en bepalen naderhand welke doelen we kunnen vertalen naar een contentstrategie.

Communicatiedoelen zijn gericht op de kennis, houding en het gedrag die de doelgroep heeft ten opzichte van de organisatie en het beïnvloeden hiervan. Communicatiedoelen op strategisch niveau gaan over de positionering of het (gewenste) imago van de organisatie. Marketingdoelen hebben te maken met winst en omzet. Ze gaan bijvoorbeeld over het verhogen van het aantal verkopen via emailmarketing. Organisatiedoelen zijn organisatie breed en gaan bijvoorbeeld over duurzaamheid, (nieuwe) medewerkers of klanttevredenheid.

SMART
Nadat de doelen gesteld zijn maak je ze concreet. De doelen worden doelstellingen. Wat is ervoor nodig om een sterk merk neer te zetten? Wat is ervoor nodig om het imago van de organisatie te verbeteren? Wat is ervoor nodig om de gemiddelde orderwaarde te vergroten? Wat is ervoor nodig om de beste werkgever van 2021 te worden? Maak de doelen niet te groot. Maak ze SMART. SMART draagt bij aan realistische doelen: Specifiek (wat bedoel je precies met je doel), Meetbaar (hoe meet je je doel), Acceptabel (is het een bereikbaar doel), Realistisch (is het realistisch, of is het echt een droom), Tijdsgebonden (wanneer wil je resultaat). Als jouw doelen niet SMART geformuleerd kunnen worden, omdat ze te groot zijn, hak ze dan op in kleinere doelen die wel SMART zijn. Want wanneer je doelen niet realistisch zijn, is de kans dat je je motivatie verliest groot.

Bijvoorbeeld: wanneer jouw doel is om een sterk en herkenbaar merk te maken van jouw organisatie, wat bedoel je dan precies met sterk en herkenbaar? Wanneer is jouw organisatie sterk? Wanneer is jouw organisatie herkenbaar? Is het haalbaar? En is het realistisch? Je ziet dat dit een enorm doel is dat veel tijd kost en nog best vaag is. Het is een doel voor de lange termijn.

Lange termijn of korte termijn doelen
De valkuil bij doelen voor de lange termijn is dat je het voor je uit gaat schuiven en je focus verliest. Om zo’n groot doel te realiseren, is een strategie nodig. Dit zijn de kleine stapjes voor de korte termijn. Een doel als deze kun je opsplitsen in kleinere doelen, met de focus op het grotere doel: het sterke merk. De strategie is simpel gezegd de weg naar het doel.

Wil je de gemiddelde orderwaarde via de website vergroten? Begin dan met een groei van 1 of 2% en verhoog dit steeds een beetje. Wil je meer volgers op Instagram? Begin met het stellen van een doel van 10% meer volgers per maand. Elke keer wanneer jouw doel behaald wordt stel je het bij. Het motiveert enorm als je je doelen kunt behalen. Elk doel dat je bereikt is een overwinning, een succes.

Door het stellen van doelen blijf je streven naar het allerbeste. Doelen waarvan je misschien niet had gedacht dat je ze zou halen, zijn haalbaar. Zolang je realistisch bent en zorgt voor motivatie.

Wanneer begin jij?

In een van de volgende blogs gaan we dieper in op de strategie, en op het maken van een contentplan.