Voor het Graafschap College hebben we meerdere onderzoeken mogen doen en adviezen mogen geven. Zo hebben we een buyer journey gemaakt, om te achterhalen hoe het Graafschap College haar aankomende studenten zo goed mogelijk kan informeren. We hebben onderzoek gedaan naar de communicatie tijdens de huidige aanmeldprocedure en waar deze verbeterd kan worden, en we zijn op zoek gegaan naar het DNA van het Graafschap College.

Buyer Journey

We zijn begonnen met het maken van de buyer journey van aankomende studenten. Het Graafschap College wilde graag weten hoe zij leerlingen beter kunnen informeren, zodat ze betere keuzes kunnen maken voor de juiste opleiding. Door, in meerdere focusgroepen, in gesprek te gaan met in totaal 43 aankomende leerlingen en 16 eerstejaars studenten, kregen we al een goed beeld. Dit hebben we vervolgens getoetst via een enquête onder 217 aankomende leerlingen van vmbo’s in de regio.

Door in gesprek te gaan met de leerlingen zelf, hebben we veel inzicht kunnen geven in de do’s en dont’s bij de hele oriëntatie op een mbo. Sommige dingen deed het Graafschap College al goed, maar het bracht ook veel inzichten. Zo bleek de rol van een mentor op het voortgezet onderwijs heel belangrijk en vinden jongeren een ‘speeddate’ met studenten van het Graafschap College ‘awkward’ (gênant). Wèl willen ze authentieke content en verhalen van de studenten, maar dan liever in de vorm van korte video’s. Uitkomsten die het Graafschap College oppakt en waarmee ze hun communicatie nog beter af kunnen stemmen op de aankomende studenten.

Aanmeldprocedure

Een ander onderdeel was de hele aanmeldprocedure. Ook daar wilde het Graafschap College het een en ander verbeteren voor de studenten. We hebben een soortgelijke aanpak gehanteerd als bij de buyer journey, alleen hebben we deze keer ook de opleidingen bij het onderzoek betrokken. Dit hebben we gedaan om een goed inzicht te krijgen in de manier waarop dit nu bij de verschillende opleidingen gaat.

Ook hier hebben we een advies kunnen geven dat aansluit bij de onderwijsinstelling. Het liefst heeft het Graafschap College met zoveel mogelijk leerlingen die zich hebben aangemeld voor een opleiding een gesprek voordat zij kunnen starten in het eerste jaar. Dit doen ze om erachter te komen of de leerling inderdaad voor de juiste opleiding heeft gekozen, of dat zij de leerling wellicht een beter advies kunnen geven.

Heel goed bedoeld, maar wel heel veel werk. Hierdoor moeten sommige leerlingen te lang wachten op het verlossende woord: je bent toegelaten. Ook hier gaat het Graafschap College mee aan de slag, want als je ergens welkom bent, dan wel bij het Graafschap College!

DNA

Tot slot mochten we op zoek naar het DNA van het Graafschap College. Een schitterende opdracht waar we medewerkers van alle sectoren bij hebben betrokken, als ook het bedrijfsleven dat samenwerkt met het Graafschap College én natuurlijk de studenten, waar het om draait. We hebben gezocht naar merkwaarden die iedereen herkent en waardeert in het Graafschap College. Deze hebben we ook gevonden! We hebben dit vastgelegd in een positionering. Vanuit een mooie samenwerking, waarbij wij onze kennis overdragen, werkt Frappant op dit moment aan de visuele uitwerking.

Wil je weten wat het Graafschap College van deze samenwerking vond? Bekijk hier de referentievideo, waarin Twan Sanders, teammanager Marketing en Communicatie bij het Graafschap College, vertelt over zijn ervaring met Contentvisie.