Your orgSimon Sinekanisation needs to be like a safe tribe, protected by it’s leaders Vorige week werden mijn collega’s en ik weer even geïnspireerd door een live seminar van Simon Sinek. Wat kan die man complexe theorie toch lekker duidelijk neerzetten! Hij beschouwt deze keer organisaties vanuit een antropologisch standpunt. Het zou overigens een mooie toevoeging zijn aan de organisatievormen van Mintzberg. Daarbij kijkt Simon Sinek naar leiderschap binnen een stam en ook naar de verschillende biologische stofjes, zoals dopamine. Die stofjes hadden we in vroegere tijden nodig om als stam te overleven. Maar nu kunnen diezelfde stofjes ons wel eens voor de gek houden.

Simon Sinek’s vroegere leiders en leiders van nu

In een stam kreeg de leider het grootste stuk vlees. Daar tegenover stond de verwachting dat deze leider ons zou beschermen tegen ‘kwaad’ van buitenaf. Een bonus aan een leider is goed besteed, als deze ook voor zijn medewerkers door het vuur gaat. Het was een fantastisch verhaal, maar het meest werd ik nog getriggerd door een opmerking aan het einde in de vragen ronde. De vraag ging over een organisatie met verschillende business units. Moet de veilige omgeving worden geboden binnen de business unit of in de overkoepelende organisatie?

Netwerkorganisaties

Als we deze vraag bekijken vanuit het perspectief van de opkomende netwerkorganisaties zou het antwoord kunnen zijn: in de business units, zodat deze hun eigen identiteit krijgen. Maar het antwoord van Simon Sinek was zonder enige twijfel: “The safe tribe, definately needs to be a tribe including the whole organisation”. Zijn argumentatie: als je verschillende stammen creëert binnen een organisatie, zullen de stammen zichzelf tegen elkaar gaan afmeten en kunnen zelfs vijandig worden ten opzichte van elkaar. Het spanningsveld binnen business units die enerzijds zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun resultaten, om zo slagvaardig te blijven en anderzijds de verbondenheid met de organisatie als een geheel is herkenbaar. Moet je een business unit stimuleren om zelf een stam te worden, waarmee verantwoordelijkheidsgevoel laag in de organisatie ligt en slagvaardige, ondernemende business units ontstaan? Of moet je als een grote familie opereren waarbij geen competitie ontstaat, vijandigheid of vervreemding onderling?

Zo veel vragen

Eigenlijk is het een merkenvraagstuk. Wil je een monopolistisch merk of endorsed? Hoe zichtbaar blijft het corporate merk? Op dit moment speelt deze vraag bij meerdere van onze klanten. Het kan afhangen van je stam, van je cultuur, van je organisatie. Maar naar ons idee hangt het ook in grote mate af van de klant. Hoe divers en verschillend zijn de doelgroepen van de businessunits? Wat is de verwachting van de klant? Het imago en de merkwaarden die men toe hecht aan het merk, dat zijn toch zeker ook onderdelen die we mee moeten nemen in het verhaal?

Geen gemakkelijke antwoorden, wel een duidelijke aanpak

De theorie van Simon Sinek nemen we zeker mee in onze overwegingen, maar wij koppelen de interne identiteit van het merk en de business units ook aan het imago en verwachtingen van de klant. Tel daar de marktontwikkelingen binnen de branche bij op en de toekomst doelen. Pas dan kun je naar ons idee een volmondig antwoord geven op de vraag die gesteld werd in het publiek.

Bel ons voor een kop koffie en dan leggen we uit hoe wij dit aanpakken.