Ken je dat? Het gevoel dat je zou willen springen op de bank? Je doet het niet natuurlijk, want je hebt ooit geleerd dat dat niet mag. En dat is ook wat ik mijn kinderen vertel. Maar oh wat stond ik te stuiteren bij de aflevering van Tegenlicht over het verdwijnen van managers. Een feest der herkenning!

Het beeld dat wordt geschetst is kenmerkend voor grote managers, belangrijke mensen ‘bovenin’ de organisatie. De politie, het aannemersbedrijf.…het zijn slechts voorbeelden. Maar ik herken het ook! Ik kom het veel tegen, bij mijn eigen collega’s die verantwoordelijk zijn voor de marketing en communicatie bij bedrijven, in de zorg….In communicatieland hebben we geleerd hoe we vanuit een merkboek moeten werken en huisstijl reglementen moeten nastreven. Alles gebeurt in lijn van de corporate huisstijl, zoals het is voorgeschreven. Als communicatiemedewerker heb je een controlerende rol. Dat maakt je verantwoordelijk en zo voelen we ons ook.

Maar de huidige realiteit is anders. De communicatiemiddelen die wij vroeger beheersten zijn nu beschikbaar voor iedereen. En wat blijk: iedereen kan er best goed mee overweg. En laten de conversaties via deze ‘nieuwe kanalen’ nu precies de meeste toegevoegde waarde bieden in de communicatie! Er is een duidelijke verschuiving gaande van Paid naar Earned mediaMaar HELP! Earned media kunnen we niet controleren.

Dat klopt. En dat hoeft ook niet meer. In de kenniseconomie waar het in de aflevering van Tegenlicht over gaat wordt duidelijk dat medewerkers veel meer kunnen dan managers denken, mits managers hen op de juiste wijze faciliteren, begeleiden en de ruimte geven. Voor marketing en communicatie medewerkers is dit een compleet nieuwe rol. Ze moeten luisteren naar hetgeen wordt gezegd en volgen wat er gebeurt. Daarnaast moeten ze anderen een platform geven en helpen om de boodschap over te brengen aan de doelgroep. Dit vereist nieuwe vaardigheden, nieuwe theorieën en een ander type marketing en communicatie manager: een manager die los kan laten, vertrouwen heeft in medewerkers die geen opleiding hebben gehad en die snapt dat ze ondersteunend zijn aan dit proces.

Steeds vaker praat ik met managers die graag de omslag maken, maar het lastig vinden. Controle loslaten betekent echter niet dat je je autoriteit verliest. Meer dan ooit is kennis van communicatie nodig om iedereen te helpen. Kennis delen laat ook zien dat je kennis hebt.

Wees niet bang voor de verandering, maar zie de mogelijkheden. Want laten we eerlijk zijn; van al die managers begrepen wij communicatie managers toch al lang hoe we moeten luisteren? Nu alleen niet alleen naar de klant, maar vooral ook naar de organisatie.

Laat de controle los en kijk wat er gebeurt!

door: Karin Garritsen