Als mond tot mond reclame belangrijker wordt in je marketing heb je mensen nodig die over je praten. Klanten en ook medewerkers vertellen verhalen over je organisatie en dat is belangrijk voor je merk. Dat wil je stimuleren en belonen. Employee Advocacy gaat over het stimuleren om de medewerkers ambassadeur te maken van je merk.

Medewerkers willen best ambassadeur zijn
Uit een onderzoek van Lewis (2017) onder meer dan 1000 medewerkers uit de dienstverlenende sector, blijkt dan 73% bereid is om via eigen social media kanalen berichten van hun werkgever te delen. 40% van de ondervraagden geeft tegelijkertijd aan dat hun organisatie het delen van hun berichten niet stimuleert. De reden dat medewerkers graag een ambassadeur willen zijn is bij 54% trots en 37% wil graag een ambassadeur zijn voor de organisatie. Als zoveel medewerkers het wel willen, waarom gebeurt het dan zo weinig?

Onderzoek wijst uit dat medewerkers vaak wel ambassadeur willen zijn, maar dat zij te weinig support krijgen vanuit hun organisatie om deze rol ook daadwerkelijk te nemen.

Employee Activate

De drempels
In de eerste plaats willen veel medewerkers hun privé kanalen niet gebruiken voor zakelijke berichten. Ze houden dit liever gescheiden. Maar veel medewerkers weten ook niet welke sterke punten de organisatie wil communiceren en daarmee, of hun bericht wel past bij de juiste gewenste boodschap. Er is dus onzekerheid over de inhoud, maar vaak ook over hun vaardigheden. De twijfel of ze praktisch gezien social media wel op de juiste wijze gebruiken. Tot slot moeten de medewerkers wel achter de boodschap van de berichten staan die de organisatie deelt, voor zij het zelf zullen delen.

Aan de slag
Maar hoe pak je dit aan? Om te starten moet je de volgende zaken op orde hebben:

  • medewerkers weten wat het DNA van hun organisatie is, wat de kracht is van hun organisatie en wat ze kunnen communiceren
  • medewerkers hebben het vertrouwen dat ze berichten mogen delen en maken
  • medewerkers hebben de kennis en de technische middelen om te kunnen communiceren
  • medewerkers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen
  • er is een contentplan en daarmee een continue stroom aan content die de medewerkers kunnen delen
  • er is inzicht in de kennis en vaardigheden van de verschillende medewerkers (niet iedereen kan, wil of hoeft een ambassadeur te zijn)

Om bovenstaande te realiseren moeten veel organisaties nog een flinke slag slaan. Maar we zien dat het kan. Onze ervaring leert dat het een heel mooi proces is om je medewerkers te betrekken bij het vast stellen van het DNA van je organisatie. En als je het samen doet, kun je ook samen trots zijn en verhalen blijven vertellen over je organisatie of merk.

De video hieronder legt uit waarom employee advocacy zinvol kan zijn voor jouw organisatie.