Wij zeggen altijd: “het effect van een DNA-traject zit niet in het advies, maar in de uitvoering. ervan” Een mooi voorbeeld hiervan is wat wij voor T2 hebben mogen doen.

Een bestaande organisatie overnemen en eigen maken. Als nieuwe eigenaar van T2 stond Olaf Sluyter voor een grote uitdaging. Olaf heeft de stip op de horizon duidelijk in beeld en kan zijn dromen en doelen helder omschrijven. Maar om die doelen te bereiken is een goede strategie nodig. Er lag een vraag om een sterk en herkenbaar merk neer te zetten.

Onderzoek
Voordat je een sterk merk neer kunt zetten, is het belangrijk om te weten wie de klanten van T2 zijn en wat zij zeggen over de organisatie. Om te meten of er een klik is met wat de organisatie wenst uit te stralen (identiteit) en hoe de klanten de organisatie zien (imago), zijn we begonnen met gesprekken met de directie en de medewerkers, waarna we in gesprek zijn gegaan met acht verschillende klanten van T2.

Door de gesprekken aan te gaan met de doelgroep, krijgen we inzicht in wat er leeft onder de klanten. We doen geen aannames, maar we achterhalen in de gesprekken welke concrete behoeften zij hebben en wat hun beeld van T2 is. Want belangrijker dan weten wat je als T2 moet communiceren naar je doelgroep, is weten wat de doelgroep over T2 aan anderen vertelt. Wat onderscheidt T2 van de rest?

De gesprekken met klanten geven ons ook altijd inzicht in wie de klanten zijn, wat hun interesses zijn en via welke kanalen en met welke boodschappen ze te bereiken zijn. Deze input gebruiken wij voor het maken van Persona’s en hun Buyer Journeys.

Naast de gesprekken hebben wij ook gekeken naar wat de concurrenten communiceren, wat er online wordt gezegd over T2 en wat de ontwikkelingen en trends zijn in de markt.

DNA
Met al deze informatie konden we conclusies trekken. Eén van de conclusies is dat T2 een organisatie is dat niet alleen ontwerpt of bouwt. Ze ontwerpen én bouwen, maar zijn ook actief in het proces daartussen. Medewerkers noemden bijvoorbeeld ‘faciliteren van eerste idee tot oplevering’ en ‘van A tot Z’. Dit werd ook door de klanten herkent. Het ontzorgen, meedenken en faciliteren zijn van grote meerwaarde voor de klant. De dienst van T2 houdt niet op bij het ontwerp, maar ze laten het ontwerp tot leven komen door ook de uitvoer, de bouw, te faciliteren. Klanten ervaarden de service die T2 in dit stuk biedt, als echte meerwaarde. Het totaalpakket, dat is kenmerkend voor T2: ze tekenen en bouwen.

Concurrenten daarentegen, hebben vaak de focus op óf architect, óf bouwbedrijf. De kans voor T2 ligt er tussenin: T2 is de oplossing voor het gat waar klanten ondersteuning nodig hebben.

Kapstok
Nadat we de conclusies getrokken hadden en erachter waren wat de klik met de klant was, hebben we gekeken naar de strategie en positionering. Zo ontstaat een gegronde basis (de kapstok) waaraan T2 hun communicatie-uitingen kan ophangen.

Van advies naar uitvoering
Met het afronden van het DNA-traject van T2 is de fundering gelegd. De kapstok staat. We hebben een pragmatisch advies gegeven waar T2 direct mee aan de slag kan. Samen met Olaf hebben we de vervolgstappen op een rij gezet. De fysieke identiteit (uitingen) past niet bij de organisatie. Er is behoefte aan een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en huisstijldragers die passen bij het nieuwe T2. Ook is er behoefte aan een nieuwe website en een content planning.

Omdat er binnen de organisatie heel veel creativiteit is, maar niet genoeg tijd om het goed uit tevoeren, zijn wij betrokken gebleven bij de uitvoer. Wij maken zelf geen logo’s of websites, maar ondersteunen T2 hier wel in door het projectmanagement op ons te nemen.

Inmiddels staat er een dijk van een logo met een pay-off die voortkomt uit het DNA: T2 Tekent voor bouwresultaat. Ook ligt er een brand manual én is de website live gegaan op 1 juni. Op basis van het strategische advies is er een content planning gemaakt, met hierin onderwerpen gericht op de interesses en behoeften van de persona’s. De echte verhalen komen uit de organisatie zelf, maar wij zorgen voor een consequente en consistente uitvoer van de content planning.

Dat is #durfteluisteren