Tijdens het vieren van ons eerste lustrum presenteerden wij een aantal resultaten
van de afgelopen vijf jaar. Een van de resultaten uit alle zakelijk-DNA trajecten, zijn
de meest genoemde (container)begrippen. Dit komt voort uit de termen die genoemd
zijn door alle klanten en medewerkers van de organisaties die we hebben onderzocht
als omschrijving van hun zakelijk-DNA.

Tijdens dit onderdeel van de presentatie kregen wij een opvallende vraag uit het
publiek. Want: als al onze klanten ons betrouwbaar noemen, dan moeten wij dat
toch júist communiceren?

Ik leg je uit waarom je sommige containerbegrippen toch beter niet kunt gebruiken in
je communicatie.

De afgelopen jaren hebben wij veel verhalen over onze opdrachtgevers opgehaald.
Al onze opdrachtgevers (100%) zijn volgens hun eigen klanten betrouwbaar.
Top! Maar stel dat al deze opdrachtgevers zouden communiceren betrouwbaar te
zijn, wat is de zeggingskracht dan nog? Leg uit, wat de containerbegrippen voor jullie
organisatie specifiek betekenen, voordat iemand er zelf nader invulling aan kan
geven. Wat een potentiële klant verstaat onder ‘betrouwbaar’, wil nog
niet zeggen dat het ook zo bedoeld is in de communicatie.

Ga je als organisatie volgens de AVG om met persoonsgegevens en maakt dat je
betrouwbaar? Ben je als organisatie te vertrouwen omdat de marges die jullie
hanteren reëel zijn? Of zijn jullie te vertrouwen omdat jullie altijd op tijd leveren? Een
containerbegrip is zo breed toepasbaar, het heeft invulling nodig.

Lege container
Voor ons is een interview geen interview zonder containerbegrippen. Wij schrijven
elke keer vrolijk mee wanneer ze benoemd worden door een klant. Maar we vragen
wel elke keer om een duidelijke toelichting. ‘Kun je een voorbeeld noemen waarom
bedrijf x in jouw ogen ondernemend is, en duurzaam?’ De opdrachtgevers of hun
klanten vertellen veel meer dan ze in eerste instantie dachten te kunnen vertellen. De
antwoorden die hieruit voortvloeien hebben betekenis en zijn de termen waar we een
unieke indruk mee maken.

Concreet
Containerbegrippen zijn mooie woorden die je vaak in grote getalen terugziet op de
‘over ons’ pagina. De betrouwbare kennispartner, het professionele bedrijf dat
doelgericht te werk gaat. Of een flexibele partij die met je meedenkt.

Het is mooi als al jullie klanten over jullie zeggen dat jullie betrouwbaar zijn, of
innovatief, of meedenkend of flexibel, maar waarom vinden zij dat? Jullie zijn een
flexibele kennispartner met oog voor detail? Wat maakt jullie flexibel en wat maakt
jullie een kennispartner? En waarom hebben jullie oog voor detail?

Probeer de mooie woorden een om te buigen naar iets concreets:
‘Bedrijf x denkt altijd een stap vooruit’. Duidelijk, maar waarom?! ‘Bij bedrijf x geloven
we in onszelf en in onze eigen creativiteit’. Oke! ‘Bij ons heeft elke klant een eigen
monteur, en een eigen aanspreekpunt. Zo houden we de lijnen kort’. Helder!

Wees ‘onderscheidend’ en ‘inspirerend’ 😉 maar blijf vooral dicht bij jezelf.
Daar kan geen innovatief bedrijf dat ontzorgt, flexibel werkt, kennis heeft én
ondernemend is tegenop!

Op een rij
Dit is de top 15 van meest genoemde begrippen van de afgelopen 5 jaar

 1. Betrouwbaar 100%
 2. Meedenken 37%
 3. Samen 33%
 4. Kennis 30%
 5. Betrokken 26%
 6. Sociaal 26%
 7. Innovatief 22%
 8. Bereikbaar/korte lijnen 22%
 9. Creatief 15%
 10. Flexibel 15%
 11. Praktisch 15%
 12. Ontzorgen 15%
 13. Open 11%
 14. Toegankelijk 7%
 15. Ondernemend 7%