Onderzoek: zakelijk-DNA

Communicatie van nu komt vanuit je eigen mensen en collega’s, maar hoe zorg je ervoor dat dit ook echt gebeurt? Met Contentvisie realiseer je content vanuit je eigen zakelijke DNA. Dat begint met het leren kennen van je organisatie of onderwijs/zorginstelling. Met een gestructureerde aanpak achterhalen we de identiteit van de organisatie. We gaan zowel met directie, medewerkers als klanten/doelgroep in gesprek om de ‘klik’ tussen deze drie partijen boven water te krijgen. Door middel van gestructureerde diepte-interviews komen we achter het imago van de school, zorginstelling of organisatie en brengen we de customer journey (klantreis) in kaart.

Onderzoek: Customer Journey (of Buyer Journey)

Veel organisaties zijn op zoek naar de klantreis. Soms, omdat men wil weten hoe de externe partij met jullie in aanmerking komt; soms, omdat je wil weten hoe de doelgroep/klanten jullie diensten ervaren bij de stappen die ze in het proces als klant doorlopen. Met andere woorden:

Bij een Buyer Journey onderzoeken we hoe potentiële klanten of potentiële studenten/leerlingen zich oriënteren, hoe ze beïnvloed worden en hoe ze beslissen. We brengen hierbij in kaart welke middelen ze inzetten en welke content of informatie ze nodig hebben. Dit doen we sowieso aansluitend van elk zakelijk-DNA traject, om zo ook concreet advies te kunnen geven. Maar omdat de behoefte aan deze inzichten zo groot zijn, onderzoeken we het ook los van het zakelijk-DNA. We hebben dit bijvoorbeeld ook gedaan voor het Graafschap College. Het Graafschap College wilde weten hoe we aankomende leerlingen al op het Voortgezet Onderwijs beter kunnen informeren om zo de juiste keus te maken voor een opleiding in het MBO en ze willen op deze manier onnodige uitval voorkomen.

Bij een Customer Journey kijken we naar ’touchpoints’ in het proces als de klant al klant is, of als de leerling al leerling is. Touchpoints zijn momenten in het proces waarop jij als organisatie of instelling in contact bent met je klant of leerling. Deze contactmomenten kan een klant of leerling positief of negatief ervaren en ze kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Dit kan elke organisatie of instelling helpen om je dienst en de communicatie beter af te stemmen op de behoefte van je klant of leerling. We hebben dit bijvoorbeeld ook gedaan voor het Jordan Montessori Lyceum in Utrecht. Zij wilden weten hoe ze hun communicatie naar de leerlingen en naar de ouders konden verbeteren en welke kanalen ze hier het beste voor in konden zetten. Een heel bekend voorbeeld van een Customer Journey is die van Ikea. Zij hebben de goedkope hot-dog en ice-cream bij de uitgang in het leven geroepen, zodat de klanten hun klantreis positief zouden eindigen en met een positieve associatie met het merk Ikea, weer naar huis gaan.

Related image

De Buyer Journey en Customer Journey kunnen verschillen per type klant/leerling. Mocht je dus een grote diversiteit aan klanten of doelgroepen hebben, dan is het interessant om te kijken, welke Persona’s (typeringen voor klanten) je kunt indelen. Ook dit kunnen wij onderzoeken. Daarna kijk je of de Buyer Journey, of Customer Journey verschilt per Persona en of je je communicatie hier op aan moet passen.

Onze werkwijze

We beginnen met luisteren en een kop koffie.

We luisteren naar jullie verhaal, jullie probleem of je uitdaging.

Direct contact opnemen
T2

T2

Graafschap College

Graafschap College

Van Egmond Groep

Van Egmond Groep

Coffee fresh

Coffee fresh

Wagenplan

Wagenplan